Walne Zebranie Delegatów

Mielec, 17.01.2020

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Oddziału PZHGP w Mielcu zawiadamia, że
w dniu 16.02.2020 r. o godz. 9.00 w Ośrodku Kultury w Woli Mieleckiej 402
odbędzie się:
Walne Zebranie Delegatów

 • Proponowany porządek obrad:
 • Otwarcie Zebrania i powitanie przybyłych
 • Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad
 • Wybór Przewodniczącego Zebrania i protokolanta
 • Wybór Komisji Mandatowej
 • Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
 • Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2019 r.
 • Sprawozdanie Oddziałowej Komisji Rewizyjnej
 • Sprawozdanie Oddziałowej Komisji Dyscyplinarnej
 • Dyskusja nad sprawozdaniami
 • Udzielenie absolutorium Zarządowi za 2019 r.
 • Wybór Komisji Matki
 • Wybór Komisji Skrutacyjnej do wyboru Prezesa Oddziału
 • Wybór Prezesa Oddziału
 • Wybór Komisji Skrutacyjnej do wyborów członków Zarządu Oddziału, Oddziałowej Komisji Rewizyjnej i Oddziałowej Komisji Dyscyplinarnej
 • Wybór członków Zarządu Oddziału
 • Odwołanie członka Oddziałowej Komisji Rewizyjnej i Dyscyplinarnej
 • Wybór członków Oddziałowej Komisji Rewizyjnej i Dyscyplinarnej
 • Wybór Oddziałowej Komisji Lotowej
 • Wybór Oddziałowej Komisji Zegarowej
 • Podjęcie uchwał w sprawie: preliminarza Budżetowego, rywalizacji lotowej na 2020 r.
 • Dyskusja i wolne wioski.
 • Zakończenie zebrania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *