Walne Zebranie Członków Oddziału Mielec

Mielec, 28.01.2023

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Oddziału PZHGP w Mielcu zawiadamia, że

w dniu 12.02.2023 r. o godz. 10.00 w GOKu w Borowej

odbędzie się:

Walne Zebranie Członków Oddziału Mielec

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Zebrania i powitanie przybyłych
 2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad
 3. Wybór Przewodniczącego Zebrania i protokolanta
 4. Wybór Komisji Mandatowej
 5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
 6. Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2022 r.
 7. Sprawozdanie Oddziałowej Komisji Rewizyjnej
 8. Sprawozdanie Oddziałowej Komisji Dyscyplinarnej
 9. Dyskusja nad sprawozdaniami
 10. Udzielenie absolutorium Zarządowi za 2022 r.
 11. Wybór Komisji Matki
 12. Wybór Komisji Skrutacyjnej do wyboru Prezesa Oddziału
 13. Wybór Prezesa Oddziału
 14. Wybór Komisji Skrutacyjnej do wyborów członków Zarządu Oddziału, Oddziałowej Komisji Rewizyjnej i Oddziałowej Komisji Dyscyplinarnej
 15. Wybór członków Zarządu Oddziału
 16. Wybór członków Oddziałowej Komisji Rewizyjnej i Dyscyplinarnej
 17. Wybór Oddziałowej Komisji Lotowej
 18. Wybór Oddziałowej Komisji Zegarowej
 19. Wybór Delegatów (5 osób) na Walne Zebranie Delegatów Okręgu Tarnobrzeg
 20. Podjęcie uchwał w sprawie: preliminarza Budżetowego, rywalizacji lotowej na 2023 r.
 21. Dyskusja i wolne wnioski.
 22. Zakończenie zebrania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *