PLAN LOTÓW 2019

PLAN LOTÓW 2019

Plan lotów Oddziału Mielec na 2019 r.     Gołębie dorosłe                  Lp.   Data lotu   Dzień tygodnia...